Op het terein van "de Balans" ligt nu na de sloop van de school een grasveld.
Hier wil de gemeente nieuwbouw realiseren.
Wij al vereniging proberen hierin zoveel mogelijk wensen van de buurtbewoners over te brengen naar de gemeente.
En waar mogelijk ook inspraak te krijgen.

Verdere informatie volgt spoedig.