-Update- Definitief Adviesrapport Wateroverlast Kruipruimten

Beste mevrouw, mijnheer,

Betreft: onderzoek naar wateroverlast onder de woningen
Op donderdag 11 februari jl. is er een informatiebijeenkomst geweest over de mogelijkheden om energiebesparende maatregelelen te nemen voor uw woning.Op deze bewonersavond werd echter ook duidelijk dat er een grondwaterprobleem in onze wijk is.

Er is een vraag uitgezet om voor de bewoners om een adviesrapport te maken hoe zij het best kunnen omgaan met de grondwaterproblemen ivm eventuele, isolatie van de vloeren. Hierop is positief gereageerd.
Voor een goed adviesrapport wil men op vrijdag 4 maart 2016 tussen 9:30 en 11:30 bij een aantal woningen de kruipruimten bekijken.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de heer Andreas Kellert van "Marktplaats Duurzaam Bouwen" en de heer Toine Doudeijns van de Schotgroep. Hij is een expert op het gebied van verzakkingen en grondwaterproblemen onder woningen.

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden.
Is er onder u woning sprake van wateroverlast en wilt u meewerken aan dit onderzoek laat dit ons dan even weten. Omdat wij in dit onderzoek samenwerken met de Vve aan de andere kant van de Rivierweg (Vereniging van Huiseigenaren Merellaan Oost / Wiekslag) kunt u hiervoor een berichtje sturen naar hun mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vul ook het formulier in op de website van onze buurvereniging vve Merellaan Oost / Wiekslag.
Naast het aantal woningen dat in het onderzoek betrokken wordt, is er wij op de website www.merellaan.nl een formulier geplaatst om de wateroverlast in de gehele buurt te inventariseren. Doe ons en uzelf een plezier en vul dit formulier in zodat we een goed beeld krijgen over de omvang van dit probleem in onze wijk.
Ook buren die geen lid zijn van de vereniging kunnen dit formulier invullen, dus geef deze informatie ook aan uw buren door die mogelijk geen lid zijn.

Voor vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief kunt u ook contact met ons opnemen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alvast bedankt en excuses voor de korte reactietijd,

Het bestuur