Het archief is verzamelend naslagwerk van documenten, nieuwsberichten, foto's, oude jaarverslagen en oude acties. Handig maar ook veel informatie welke leuk en interessant is en de algemene kennis vormt.

BERICHTEN TOT DECEMBER 2013

HONDENUITLAAT zone

Er is veel kritiek over de nieuwe uitlaatzones rondom de Merelwijk. Hondeneigenaren mogen de hond binnen de gebieden uitlaten en de uitwerpselen hoeven niet te worden opgeruimd. Eén eigenaar is zelfs van mening dat naast het gras ook de stoep nu uitlaatplaats is. Commentaar van een omwonenden werd

 op een aggresieve manier beantwoord. De oplettende bewoner moest zijn m..l maar houden! Wij vragen u nogmaals om uw ervaringen en bezwaren bekbaar te maken bij de vereniging en de Gemeente.


AMNESTYPLEIN "gaat door"

In de vergadering van 8 juli heeft de Gemeente ingestemd met de wijziging in het bestemmingsplan van het Amnestyplein. Inhoudelijk is op de bezwaren van omwonenden niet gereageerd. Al het verweer is ter zijde gelegd. Tot 28 augustus kan bezwaar worden gemaakt: Voor meer informatie: http://www.capelleaandenijssel.nl/over-capelle-aan-den-ijssel/bekendmakingen_3191/item/bekendmakingen-17-juli-2013_19527.html


AMNESTYPLEIN wordt "doorgedrukt"

In tegenstelling tot de Raadsvergadering waarin de beslissing tot bouw van twee kiosken was uitgesteld staat dit onderwerp toch op de rol voor de vergadering van 8 juli. Achter gesloten deuren zijn de toekomstplannen voor het stadsplein in besloten kring gepresenteerd. Onder "druk" zijn enkele raadsleden gezwicht. 

Het ziet er naar uit dat het plein een prestige wordt. Objectief genomen logisch omdat de betrokken wethouder al vele tienduizenden euro's heeft uitgegeven aan externe onderzoeken om zijn plannen kracht bij te zetten. Bestemmingsplan_Amnestyplein.pdf De aanpassing in het bestemmingsplan wordt bestempeld als "postzegelbestemmingsplan" vanwege de beperkte omgang. Een grootschalig onderzoek is normaal daarvoor niet noodzakelijk. Deze postzegel lijkt daarmee een kleine stap naar een grote wijziging.

U wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen en gebruik te maken van uw spreekrecht.


Ledenvergadering 3 juni 2013 om 19.30 

Algemene Ledenvergadering

In de Elimkerk aan de Merellaan.

De agenda met onderwerpen voor de jaarvegadering kunt u bekijken via de link: agenda.docx (download)

De "voorlopige" nog niet goedgekeurde notuleren van 2012 vind u hier: Notulen ALV 2012.doc  (download)

 Wij rekenen op uw komst maar vragen u vriendelijk u op voorhand aan te melden. Dat is handig voor de catering. De jaarrekening kunt u vanaf heden hier balans en vw VVHM 2012a.pdf en balans en vw VVHM 2012b.pdf in zien. U ontvangst binnenkort een officiële uitnodiging via een nieuwsbrief.

Verslagen over boekjaar 2011 kunt u vinden onder: "JAARVERSLAGEN".


Folder Merelwijk

Afgelopen week heeft u de merelwijk nieuwsbrief 2013.1.pdfvan de vereniging ontvangen. Wij vragen u vriendelijk, ook als u al lid bent u gegevens in te vullen op de antwoordkaart. Zo kunnen we u in de nabije toekomst nog sneller informeren over actuele onderwerpen. Leden van het bestuur zullen deze week de antwoordkaart bij u ophalen. Wij vragen u nadrukkelijk, mochten wij u niet aantreffen, de kaart te deponeren op de Fazantstraat 20.


AMNESTYPLEIN HORECAPLEIN

De gemeente heeft een publicatie gedaan voor de herbestemming van het Amnestyplein. Dit is het gebied tegenover het stadsplein dat grenst aan de skatebaan. Twee paviljoens staan gepland aan beiden kanten van de metrobaan, aan het water met terras (totaal 220m2) en naast het stadhuis 120m2 in oppervlakte. De aankondiging kunt hier lezen. 


oudere berichten


BALANS reactie Gemeente Capelle 

De vereniging heeft inzake de sloop van de Basisschool Balans vragen gesteld, via de link 

Balans Antwoord Gemeente pagina 1.jpg en 

Balans Antwoord Gemeente pagina 2.jpg komt u bij het antwoord. 

De brief welke voorafgaand naar de Gemeente is gestuurd volgt binnenkort.


van Rijckelvorselweg op de schop                                             


De Gemeenteraad heeft jl. dinsdag plannen ontvouwen om de Abraham van Rijckelvorselweg te herstructureren. Bij diverse kruispunten is het de bedoeling op het aantal rijstroken voor verkeer dat rechtdoor gaat te verdubbelen. Na de kruising worden de rijbanen weer samengevoegd. Door de nieuwe inrichting zullen een flink aantal bomen worden gekapt maar herbeplanting is toegezegd. Met de aanpassingen moet de doorstroming verbeteren. Feitelijk genomen kunnen bij "groen" licht meer auto's passeren. Belangrijk is dan wel dat alle kruispunten worden aangepast ander verplaatst het probleem zich alleen maar. Voor de Merelwijk zal het inhouden dat het sluipverkeer via de Merellaan zal verminderen en de veiligheid wordt vergroot. Zodra meer bekend is zullen wij u daarover berichten.


Beeldbank toont ruim 5000 foto’s van Capelle aan den Ijssel           

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De gemeente Capelle aan den IJssel is in 50 jaar flink gegroeid van 25.000 naar 66.062 inwoners (feb 2012). 

In samenwerking met de Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) heeft de gemeente een beeldbank opgesteld.

De website Capelle in Beeld is nu een jaar actief. Het beheer van de site, met 5800 afbeeldingen is in handen van de werkgroep van de HVC. Het bestand wordt wekelijks uitgebreid met historische foto’s uit de collecties van de HVC, de gemeente en van particulieren. De foto’s worden door de vrijwilligers gescand, verbeterd en beschreven, voordat ze aan de site worden toegevoegd. (bron: Dichtbij.nl)

"DAG" NACHTMETER (Storing Elektriciteitsmeter?)

Van diverse bewoners vernemen wij klachten over tegenvallende meterstanden in de gebruiksperiode 2011/12. De dagmeter geeft beduidend meer aan in verhouding tot de nachtmeter in vergelijking met voorgaande jaren. De vereniging vraagt u dit na te kijken en aan ons te melden (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Voor informatie over deze storingen kunt u terecht op de website van Stedin die dit alleen registreert als er een storing wordt gemeld. Mocht dit probleem een breed draagvlak kennen dan kunnen we daar stappen op ondernemen.

 meter

DE BALANS (gesloopt)

Vanwege bezuinigingen zullen een aantal scholen worden samengevoegd. De lege gebouwen zoals

"De Balans" (naast de ELIM kerk, hoek Merellaan/ Fazantstraat) zal eind 2013 worden gesloopt.

In de raadsvergadering van 25 september 2012 werd aangegeven dat op deze locatie géén hoogbouw of luxe woningbouw staat gepland. Wat er wel komt is "onduidelijk". De herontwikkeling staat nu nog open aldus de Gemeente.

itunes ......       

CAPELLE APP

De Gemeente Capelle aan den IJssel heeft nu zijn eigen APP. Met de APP "Mijn Capelle" kunt u onderstaande zaken regelen en doen. U kunt de APP hier downloaden of direct vanaf uw Iphone.

 • het nieuws bekijken
 • een afspraak maken
 • een melding doen
 • openingstijden vinden
 • contactgegevens van de gemeente
 • productenWat is

BU05020205 ?


capoverzicht

link naar:

buurten in Capelle aan den IJssel

De Nederlandse gemeente Capelle aan den IJssel is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. Statisch is Capelle aan den IJssel als volgt:

MERELBUURT CBS-Wijkcode BU05020205, 1120 inwoners, groot: 23ha.

 • WIJK 03 Middelwatering-Oost (code: 050203)
 • WIJK 04 Oostgaarde-Zuid (050204)
 • WIJK 05 Oostgaarde-Oost (050205)
 • WIJK 06 Schenkel (050206)
 • WIJK 07 Schollevaar-Zuid (050207)
 • WIJK 08 Schollevaar-Noord en Hoofdweg (050208)
 • WIJK 09 Rivium en Fascinatio (050209)

NAAR:ARCHIEF CAPELLE