Het bestuur van de Vereniging bestaat uit 4 leden, namelijk:

Voorzitter/Communicatie Mevr. T.M. Winkels, Fazantstraat 32, tel. 010-4500768
Penningmeester Dhr. P.M.A. Boll, Fazantstraat 20, tel. 06-42180607
Technische Commissie M.A. Uijlenbroek, Fazantstraat 22, tel. 0653-943122
Website H. Plaisier, Merellaan 266 tel. 06-12295003