De Gemeenteraad heeft jl. dinsdag plannen ontvouwen om de Abraham van Rijckelvorselweg te herstructureren. Bij diverse kruispunten is het de bedoeling op het aantal rijstroken voor verkeer dat rechtdoor gaat te verdubbelen. Na de kruising worden de rijbanen weer samengevoegd. Door de nieuwe inrichting zullen een flink aantal bomen worden gekapt maar herbeplanting is toegezegd. Met de aanpassingen moet de doorstroming verbeteren. Feitelijk genomen kunnen bij "groen" licht meer auto's passeren. Belangrijk is dan wel dat alle kruispunten worden aangepast ander verplaatst het probleem zich alleen maar. Voor de Merelwijk zal het inhouden dat het sluipverkeer via de Merellaan zal verminderen en de veiligheid wordt vergroot. Zodra meer bekend is zullen wij u daarover berichten.