Er is veel kritiek over de nieuwe uitlaatzones rondom de Merelwijk. Hondeneigenaren mogen de hond binnen de gebieden uitlaten en de uitwerpselen hoeven niet te worden opgeruimd. Eén eigenaar is zelfs van mening dat naast het gras ook de stoep nu uitlaatplaats is. Commentaar van een omwonenden werd

 op een aggresieve manier beantwoord. De oplettende bewoner moest zijn m..l maar houden! Wij vragen u nogmaals om uw ervaringen en bezwaren bekbaar te maken bij de vereniging en de Gemeente.