Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Dit heeft ook consequenties voor onze vereniging.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen hebben wij een "Privacy verklaring" opgesteld.

Hierin geven wij aan welke informatie wij vastleggen en waarom wij die gegevens vastleggen. Ook staat daarin vermeld dat personen waarvan wij informatie vastleggen het recht hebben op inzage en het recht om onjuiste informatie aan te laten passen. Ook bestaat het recht om uw informatie te laten verwijderen.

Klik hier om de "Privacy verklaring" in te zien.