woensdag 29 mei 2024

Historie

De historie* van onze wijk begint met de een stukje geschiedenis over Capelle aan den IJssel. Dat begint met de Romeinen die de 's-Gravenweg aanlegden als "heerweg" tussen Gouda en Rotterdam. De moerassige omgeving en de invloed van de zee was een lastig aspect. Door de verzanding van de rivieren ontstonden nieuwe waterwegen. Op de huidige plaats lag een leefkern Bata Vorum gelegen aan de IJsele. Op de locatie van het huidige Slotplein stond een heus kasteel.


Capelle aan den IJssel ontleent haar naam hoogstwaarschijnlijk aan een klooster en kerk (aan de huidige Kerklaan). De arbeid richtte zich op het afsteken van turf wat werd verkocht in de steden als brandstof. Hierdoor ontstonden flinke afgravingen en daardoor grote meren, zelfs zo groot dat deze weer een bedreiging waren voor de bebouwde kom. In de 18e en 19e zijn deze daarom drooggelegd (o.a. Alexanderpolder).
De afzetting bij eb van rivierklei was een belangrijke bron voor de diverse steenfabrieken (o.a. bij Hitland). Onder erbarmelijke werkomstandigheden waren voltallige gezinnen met soms wel 15 kinderen actief om de kost te verdienen. Gelegen aan het water bood het ook de gelegenheid tot scheepsbouw.
Capelle op den IJssel zoals de oorspronkelijke naam was bestond uit de kernen: "Het Dorp, Oude Plaats, Keten en Schinkelse Veen.

Na de oorlog
Heel langzaam kwam na de 2e wereldoorlog de woningbouw op gang. In 1960 ontstonden ook plannen voor woningbouw in de Gecombineerde polders (samenvoeging van de voormalige Hoogdorppolder, de Middelmolenpolder, het Slot en de Ketense polder in Capelle aan den IJssel. De wijk Middelwatering kwam zo tot stand. De gemeente vroeg vergunningen aan om sloten te dempen voor de woningbouw. Grond van boeren en tuinders werd opgekocht en daarmee verloor Capelle haar agrarische karakter.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
* BRON: De historie over Capelle aan den IJssel is een samenvatting vanaf de website van Provinciaal Historisch Museum en vanaf www.capelsewijken.nl

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.