woensdag 24 april 2024

Woonwijzer winkel Trailer

Aan de leden van de vereniging van huiseigenaren "Merelwijk'

Op 2 april a.s. komt de Woonwijzerwagen (trailer) naar Capelle aan den IJssel. Deze wagen is het reizende filiaal van de Woonwijzerwinkels en is bedoeld om particulieren woningeigenaren te informeren, inspireren en adviseren over energiebesparing en duurzame energie.

De woonwijzerwagen staat op zaterdag 2 april a.s. vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur bij de Elimkerk.

U kunt zich aanmelden voor de collectieve inkoopacties.

energiescan, gevelisolatie, vloerisolatie, dubbelglas, H.R.-ketel, zonnepanelen en wateroverlast in de kruipruimten.

De energiescan en energielabel

Verschillende bewoners hebben al het rapport van de energiescan van hun woning  ontvangen. Uit  vragen van de bewoners over het rapport blijkt dat een nadere toelichting op het rapport door de leden van het Energie Collectief Capelle nuttig kan zijn.

Daarom zullen bewoners nadat zijn het rapport ontvangen hebben, benaderd worden door het ECC.

Het aanvragen van het energielabel kan het best gedaan worden nadat eventuele verbetermaatregelen zijn uitgevoerd.

Bij verschillende huizen is erosie aan de dakpannen geconstateerd met als gevolg lekkage.Dit wordt vooral veroorzaakt door mosaangroei. Het is zaak om voor het schoonmaken van de regengoot de mosaangroei op het dak te verwijderen.

De toestand van de kruipkelder is ook een aandachtspunt. Door verzakking komt er water in de kelder. Een vochtige kelder is ongezond en voert veel meer warmte af dan een droge kelder. Bij ernstige verzakking wordt ophogen met kalkkorrels geadviseerd.

Ook is inspectie van de rioolleiding op breuk zinvol (ook stankoverlast).

Veel bewoners hebben ook aangegeven meer te willen weten over Dakisolatie.

Op de website van de vereniging www.merelwijk.nl  staat hierover uitvoerige informatie.

Mocht u onverhoopt op 2 april a,s. de woonwijzerwagen niet kunnen bezoeken dan kunt zich ook aanmelden via de website van de vereniging voor een gesprek of deelname aan de acties voor energiebesparing en duurzame energie.

Namens het bestuur van de VVHE Merelwijk.

Mw. T.M.Winkels

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.