vrijdag 19 juli 2024

De Balans

Op het terein van "de Balans" ligt nu na de sloop van de school een grasveld.
Hier wil de gemeente nieuwbouw realiseren.
Wij al vereniging proberen hierin zoveel mogelijk wensen van de buurtbewoners over te brengen naar de gemeente.
En waar mogelijk ook inspraak te krijgen.

Verdere informatie volgt spoedig.

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.