zaterdag 22 juni 2024

Vorige week op de gemeente pagina stond dat de gemeente kapvergunning had aangevraagd voor het kappen van 3 bomen.
Waaronder 2 vleugelbomen – aan de Merellaan t.h.v. nr. 9 – 21.

Het betreft de 2 vleugelbomen tegenover het terrein van Balans. De zogenaamde 3-hoekje.
De derde boom staat op het parkeerplaatsje naast nr. 9 en pal naast het voetpad.
Voor deze laatste boom komt geen herplant maar op het zgn. driehoekje komen zeker 3 bomen misschien
Afhankelijk van de ruimte van leidingen/kabels – 4 bomen.
Waarom deze bomen wegmoeten komt omdat deze bomen last hebben “van het teruglopen van levenssappen in de kruin van deze bomen.
Het is ook zichtbaar dat een gedeelte van de kruin dood is.
Blijven deze bomen staat dan is er een kans dat de bomen omvallen.
En van de derde boom omdat de gemeente een parkeerplaats tegen de stam en op de wortels van de boom heeft aangelegd. Daar zijn bomen niet tegen bestand.

Voor de twee vleugelbomen komen 3 misschien 4 Sophora japonica “Fleright”,
Worden 12 – 15 mt. hoog. Zijn ovaal tot eivorming.

Bij het water (met zicht richting gemeentehuis) 3 bomen worden gekapt wegens schimmelvorming aan de stam.
De overige bijzondere bomen blijven ondanks verzoek uit de wijk om ook deze bomen te kappen staan.?
Er komen niet 3 maar 4 bomen terug. Prunus sargenti “Rancho”.

Hoewel het plantseizoen in september begin. Begint het bij de gemeente van 10 november tot eind maart.

Hier een foto van de oude situatie.

Oude situatie

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.