dinsdag 28 mei 2024

Er is veel kritiek over de nieuwe uitlaatzones rondom de Merelwijk. Hondeneigenaren mogen de hond binnen de gebieden uitlaten en de uitwerpselen hoeven niet te worden opgeruimd. Eén eigenaar is zelfs van mening dat naast het gras ook de stoep nu uitlaatplaats is. Commentaar van een omwonenden werd

 op een aggresieve manier beantwoord. De oplettende bewoner moest zijn m..l maar houden! Wij vragen u nogmaals om uw ervaringen en bezwaren bekbaar te maken bij de vereniging en de Gemeente.

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.