dinsdag 28 mei 2024

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) ingegaan. Dit heeft ook consequenties voor onze vereniging.

Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen hebben wij een "Privacy verklaring" opgesteld.

Hierin geven wij aan welke informatie wij vastleggen en waarom wij die gegevens vastleggen. Ook staat daarin vermeld dat personen waarvan wij informatie vastleggen het recht hebben op inzage en het recht om onjuiste informatie aan te laten passen. Ook bestaat het recht om uw informatie te laten verwijderen.

Klik hier om de "Privacy verklaring" in te zien.

Capelle kent een snelherstelservice voor zaken die kapot of ernstig vervuild zijn in de buitenruimte.
Een melding wordt binnen 24 uur opgepakt. U kunt uw melding doorgeven via telefoonnummer 14010 of 010-2848484.

Als de straatverlichting kapot is, dan kunt u dat doorgeven op telefoonnummer 0411-440401 met het verzoek om reparatie.

De gemeente heeft een meldpunt voor graffiti: bel naar 14010 of 010-2848484, na melding wordt het object onder voorwaarden schoongemaakt.